Betrouwbare simulaties en calculaties

BAM Woningbouw W&R ontwikkelt woningen op een andere manier en met opvallend lage energielasten. Een vast team van “co makers” begeleidt hen hierin, waaronder ook Technisch Adviesbureau Crone. ’Zij koppelen creativiteit aan degelijkheid, een unieke combinatie.’

Willem Otter, directeur van BAM Woningbouw W&R

BAM Woningbouw W&R realiseert jaarlijks zo’n 800 tot 1000 woningen. In hun werkwijze vormt een referentiewoning altijd het vertrekpunt. ‘Aangezien 3 op de 4 nieuwbouwwoningen identiek zijn, managen wij vooral op de afwijkingen,’vertelt Willem Otter, directeur. ‘Dit leidt tot tijdsbesparing en minder hoge faalkosten.’ In deze methodiek opereert BAM Woningbouw W&R met een aantal vaste partijen, waaronder een vaste adviseur. Crone is dat al 17 jaar. ‘Zij verzorgen alle epc- en bouwbesluitberekeningen, maar zijn sinds zes jaar ook intensief betrokken bij de realisatie van nieuwe duurzaamheidsconcepten, zoals de Groenwoning, de Groenwoning All Electric en Willem Otter, directeur van BAM Woningbouw W&R recent: de Energienotaloze-woning.’

Nul op de Meter

Het uitgangspunt bij al deze type woningen is een hoog comfort en opvallend lage energielasten. ‘We kijken daarbij nog verder door vooral te investeren in systemen die energie opleveren, zoals thermische zonne-energie. De gebruiker wint dan jaarlijks net zoveel energie, als dat hij gebruikt. Het gevolg? “Nul op de Meter”. ‘Ook in dit concept is de inbreng van Hans Crone substantieel. ‘Hans denkt out-of-the-box, bewandelt nieuwe paden en is wars van trends. Tegelijkertijd zoekt hij zijn suggesties tot op de bodem uit, met betrouwbare simulaties en juiste calculaties. Dat past bij BAM, wij bieden onze klanten zekerheid en vertrouwen.’

Voor meer informatie over BAM Woningbouw W&R klik hier.