Brabantwoningen: laagste EPC van Nederland!

Na al eerder tot het meest duurzame project uitgeroepen te zijn, hebben de “Brabantwoningen” ook de laagste energieprestatiecoëfficiënt (EPC) van Nederland, namelijk -0,29. Dit extreme getal kwam eind november jl. naar voren uit onderzoek van Agentschap NL. Crone Advies was begin 2013 verantwoordelijk voor het ontwerp van de installaties en begeleiding van de uitvoering.

Het project Brabantwoningen uit Sint Oedenrode bestaat uit 27 energieneutrale sociale huurwoningen. De woningen zijn in opdracht van woningcorporatie Wovesto op een betaalbare, gezonde en energie-neutrale manier gerealiseerd. Het ontwerp is deels gebaseerd op het Passiefhuis-principe: door een luchtdichte, hoge isolatie van de woningschil is er heel weinig energie nodig voor verwarming en koeling. Daarnaast zijn de woningen uitgevoerd met een zonneboilersysteem, een warmtepomp en natuurlijke toevoer van de verse ventilatielucht.

‘Doordat geen warmteterugwinning op de ventilatielucht wordt toegepast, is er dus altijd afvoerlucht van 20° beschikbaar. Een kleine warmtepomp koelt deze lucht af voordat ze naar buiten gaat en gebruikt de verkregen warmte voor (vóór-) verwarming van het cv- en tapwater´, aldus Hans Crone.

Kleine warmtepomp op ventilatielucht – Inventum Ecolution

 

Zoals bedoeld

Crone Advies was onder meer verantwoordelijk voor het ontwerp van de installaties. ‘Bovendien hebben wij controles uitgevoerd tijdens de bouw en zijn we intensief betrokken geweest bij het in bedrijf stellen van de installaties. In deze energiezuinige installatie is het belangrijk dat het precies zo werkt als bedoeld, omdat anders het doel (een lage energierekening) niet wordt bereikt.’ Inmiddels is duidelijk dat deze doelstelling met een EPC van -0,29 wél is bereikt. Crone: ‘Het bouwbesluit schrijft als eis 0,60 voor. Hier hebben we deze eis overtroffen, en niet zo’n klein beetje ook!’