Geen categorie

Voorbeeld 2

De radiatoren zijn na inbedrijfstelling van de cv-installatie ingeregeld door de installateur. Door dit inregelen krijgen de radiatoren de juiste waterhoeveelheid en werkt de verwarming beter en energiezuiniger. Als adviseur nemen wij een meetkoffer mee, met een temperatuurmeter. We sluiten de klemvoelers aan op de aanvoer en retourleiding van de radiator. Als we dit bij […]

lees meer »

Voorbeeld 1

De installateur moet een mechanische ventilatieinstallatie (MV) aanbrengen, en deze na montage goed inregelen. Van dit inregelen moeten de meetrapporten worden toegestuurd aan de directie ter controle. Daarna voert de directie een steeksproefsgewijze controle uit in de praktijk, om de rapporten te toetsen. Zonder deze rapporten wordt er niet opgeleverd. In het bestek staat wat […]

lees meer »