De Kunst van het goed opleveren

Het leveren van een installatie is één. Er voor zorgen dat deze ook werkt, is twee. Daarbij draait veel om het juist inregelen. Een nauwkeurig klusje dat in de praktijk nogal eens wordt verwaarloosd. Het gevolg? Installaties die niet de prestaties halen, zoals die van tevoren zijn geschetst. Slordig en vooral ook: onnodig!

controle van de inregeling van een radiator

Stel, u koopt een auto. Doet u dit dan zonder vooraf een proefrit gemaakt te hebben? Nee. Toch gaat dat met kostbare installaties vaak wel zo. De installatie wordt weliswaar visueel gekeurd, maar niet “beproefd”. Dit leidt gegarandeerd tot problemen en klachten, al was het maar omdat een installatie geen statisch element is, maar een dynamisch werkend systeem. Om dat te ervaren, moet je de installatie laten inregelen (´finetunen´) en testen. Dit vereist rust en tijd; en juist deze factoren ontbreken vaak in de hectiek van de laatste loodjes van een bouwproject. Aangenomen dat ze überhaupt worden uitgevoerd in de offertes die de laatste tijd sterk onder druk staan. Het gevolg is dat een groot aantal gebouwinstallaties “onder” presteert. Dit ervaren wij in de praktijk als we steekproefsgewijs metingen uitvoeren.   We halen er vrijwel altijd kleine of grote verbeterpunten uit. Natuurlijk had de installateur dit zelf kunnen vaststellen, als hij de tijd had genomen voor een goede inregeling en beproeving of een deskundige hiervoor had ingehuurd … Controle is om meerdere redenen trouwens verstandig. Ook om te voorkomen dat u – als u ver na de opleveringsdatum er zelf achter komt dat de installatie onvoldoende presteert – geen juridische poot heeft om op te staan. U heeft als opdrachtgever zelfs de plicht tijdens de uitvoering te controleren. Benut deze kans voordat het te laat is.

Onderstaande voorbeelden spreken voor zich…

voorbeeld 1 De installateur moet een mechanische ventilatieinstallatie (MV) aanbrengen

voorbeeld 2 De radiatoren zijn na inbedrijfstelling van de cv-installatie ingeregeld door de installateur