Kinderdagcentrum Rozemarijn te Haarlem

In Haarlem is in 2012/2013 een bestaand uitvaartcentrum omgebouwd tot kinderdagcentrum van de Raphaëlstichting. In dit kinderdagcentrum worden dagelijks kinderen met een geestelijke en/of lichamelijke beperking opgevangen. De installaties in het gebouw hebben wij daarom specifiek afgestemd op deze doelgroep.

Behaaglijke wandverwarming

Centrale hal (bron: www.9graden.net)

Zo is er bijvoorbeeld in de groepsruimten niet gekozen voor radiatoren, omdat deze harde randen hebben en heet kunnen worden. Er is gekozen voor wandverwarming, waarbij een gedeelte van de wandoppervlakken is voorzien van watervoerende buizen. Door warmtestraling van de wand wordt dichtbij de wand een voelbare warmte ervaren. Kinderen die dat te warm vinden, kunnen wat verder van de wand vandaan blijven.

 

 

Wandverwarming in aanbouw

De ventilatie wordt in de verblijfsruimten geheel natuurlijk voorzien. Zowel de toevoer via de kozijnroosters als afvoer via het dak zijn zonder ventilator uitgevoerd. De natuurlijke winddrukverschillen zorgen voor voldoende ventilatie, waarbij de capaciteit van deze voorzieningen nauwkeurig berekend is om aan de ventilatie-eisen te kunnen voldoen.

In sanitaire ruimten en verschoonruimten is wel mechanische afzuiging toegepast.

Tijdens de uitvoering hebben we tevens de opdrachtgever geassisteerd door tussentijdse controles op belangrijke momenten in de bouw en een opname met controlemetingen t.b.v. de oplevering.


Projectgegevens:

  • Opdrachtgever: Raphaëlstichting
  • Architect: 9° Architecture
  • Aannemer: Bouwbedrijf Tuin Zijpe
  • Oplevering: maart 2013