Nul euro voor energie!

Een energierekening van nul? Kan dat? Ja! Het bewijs wordt dit najaar geleverd met de oplevering van 14 energiezuinige woningen “Energie Thuis” in het Arnhemse plan Het Nieuwe Zuid. Door te kiezen voor elektriciteit en niet voor gas en door de huizen goed te isoleren en slimme installaties toe te passen, betalen bewoners bij een gemiddeld gebruik, straks niets aan energie, nul euro!

Pas eind vorig jaar – nadat de eerste palen al waren geslagen – koos de Woningstichting Volkshuisvesting in het plan Het Nieuwe Zuid voor de realisatie van “energienotaloze woningen”. BAM Woningbouw Deventer kreeg de opdracht de plannen vlot te trekken en haast te maken. In samenwerking met TA Crone, werd gekozen voor een hoge mate van isolatie (muren en glas), zuinige installaties voor verwarmen en voor elektriciteit als enige energiebron. Door de daken te voorzien van PV-panelen (40-45 m²) en een zonnecollector (10m²), wekken de woningen straks zelf energie op voor hun eigen verwarming, warmwater en ventilatie en tevens voor het gebruik van persoonlijke- en huishoudelijke apparaatuur. Bij een gemiddeld gebruik, is deze combinatie van elektrische- en thermische zonne-energie voldoende om in de energiebehoefte te voorzien; dan is het saldo van geleverde en gebruikte energie 0, oftewel “Nul Op De Meter”. De benodigde warmte wordt opgewekt door de zonnecollector, aangevuld met een kleine warmtepomp die afgevoerde ventilatielucht en buitenlucht als warmtebron gebruikt. Bij pieken in de warmtevraag, wordt elektrisch bijverwarmd.

Trend

Deze “Nul Op De Meter”-woningen vormen volgens Hans Crone, directeur/eigenaar, een nieuwe trend. ‘De vraag naar energiezuinige woningen – met een lage energierekening – neemt steeds meer toe. Zeker nu, in deze economisch zware tijden. Bovendien willen mensen duurzaam en comfortabel wonen, en weten we steeds beter hoe we dit technisch kunnen faciliteren. Daarbij is het idee dat gas in Nederland altijd goedkoper en dus logischer is, allang achterhaald. Deze woningen tonen aan dat met de juiste isolatie, elektriciteit de voorkeur heeft.’