Trias Energetica

Vorig jaar werd de nieuwbouw van de Brede School in Mill genomineerd voor de Nederland Duurzaam Bouwen Award. Onder leiding van GiesbersWijchen, creëerde een samenwerkingsverband van bedrijven – waaronder ook TA Crone – een project dat volgens het Trias Energetica-principe werd opgeleverd. Met als resultaat een hoge GPR-score voor minder budget dan was gepland.

GiesbersWijchen is een vastgoedonderneming, ontwikkelaar en bouwbedrijf ineen. Het verenigt deze werelden en creëert zo meerwaarde voor de klant. Daarbij draait het vooral om duurzaamheid. ‘In onze zoektocht naar partnerbedrijven die een vergelijkbare insteek hebben, kwamen we jaren terug TA Crone tegen,’ aldus Paul van Doorn, Projectleider Ontwikkeling. ´Crone onderscheidt zich als adviseur door alle pijlers van duurzaamheid integraal mee te nemen in hun afwegingen. Daarbij hanteren ze net als wij de drie stappen van Trias Energetica als uitgangspunt, waarbij je eerst kijkt naar de bouwkundige maatregelen om energie te besparen en daarna naar de mogelijkheden om dit op een duurzame manier te doen. Pas bij stap 3 wordt een keuze gemaakt in installaties die nodig zijn om de resterende energiebehoefte met fossiele brandstoffen te voorzien.´ Volgens Van Doorn richt de installatie-adviseur zijn vizier vooral op de installatietechniek en een bouwfysisch-installateur zich op de bouwfysische aspecten. `Logisch, want zij hebben door opleiding en expertise vooral verstand van één van beiden. In tegenstelling tot Crone, zijn ze daarmee minder gericht op het toepassen van Trias-energetica als duurzaamheidssprincipe in het ontwerpproces.’

5 pijlers

En juist daar ligt de meerwaarde waar GiesbersWijchen zo nadrukkelijk naar streeft. ‘Door integraal sturing te geven en verschillende disciplines op elkaar af te stemmen, ontstaat voor de gebruiker uiteindelijk het meest duurzame- en economisch interessante resultaat.’ Daarbij hanteert het bedrijf de GPR-methodiek, die ontwikkeld is vanuit een visie op duurzaamheid en bestaat uit 5 pijlers: energie, milieu, gezondheid, gebruikskwaliteit en toekomstwaarde. ‘In alle projecten zoeken we vooral naar evenwicht tussen deze pijlers en daarmee naar een hoge GPR-score.’

Brede School Mill

In de praktijk leidt dit tot situaties waarbij het aanvankelijke ambitieniveau zelfs wordt overtroffen. Zoals bij de nieuwe locatie van de Brede School in het Noord-Brabantse Mill. Daar werd een GPR-score behaald van 8.5, liefst twee punter hoger dan het ambitieniveau. ‘Daarnaast hebben we dit project opgeleverd met een geringer budget dan was beoogd,’ vertelt Van Dongen. Niet voor niets werd de Brede School vorig jaar genomineerd voor de Nederland Duurzaam Bouwen Award. ‘De bijdrage van Crone aan dit project is cruciaal. Daarom zijn zij onze vaste adviseur bij projecten waarbij duurzaamheid de insteek is.’

Voor meer voorbeelden van samenwerking tussen GiesbersWijchen en TA Crone:

Wilt u meer weten over de brede school?