Vrije School te Zoetermeer

Onmogelijk en energieverspilling. Dat is wat de meeste bouwers en adviseurs denken bij natuurlijke ventilatietoevoer in een schoolgebouw. Wie daar over doordenkt, komt tot de conclusie dat het helemaal niet zo energieverspillend is, en al helemaal niet onmogelijk.

Een klaslokaal kent immers een hoge interne warmteproductie doordat er veel leerlingen op een klein oppervlak aanwezig zijn. Samen met een zeer goed geïsoleerde gebouwschil leidt dit al snel tot stijgende binnentemperaturen. Door gebruik te maken van natuurlijke ventilatietoevoer van buiten, kan deze geproduceerde warmte worden weggevoerd. In de Vrije School wordt 1,5x de bouwbesluit-eis geventileerd, dus écht een frisse school en geen bedompte binnenlucht.

Voorkomen van tocht…

Een aspect wat hierbij bijzondere aandacht vraagt is het voorkomen van tocht onder de ramen. In dit project hebben wij gekozen voor het monteren van radiatoren onder het raam en convectoren hoog voor het raam. De binnenstromende lucht wordt hierdoor enigszins voorverwarmd en daardoor niet meer als tocht ervaren.

De af te voeren lucht wordt in de lokalen afgezogen door ventilatoren op het dak. Wij hebben daar in de keuze voor roosters gelet op een voldoende afmeting, zodat deze zo stil mogelijk zijn.

Energiebesparing

Aula, voorzien van luchttoevoerslangen links en rechts

Er is bij de bouw van de school gekozen voor milieuvriendelijke materialen en installaties. Zo heeft het gebouw een GPR van 8,72 en een EPC = 0,67. Er zijn hoge isolatiewaarden van gevel Rc = 5,0 m2K/W, dak Rc = 7,0 m2K/W en drielaags isolatieglas U < 0,8 W/m2K. Het gebouw heeft een warmtepomp op buitenlucht voor verwarming en koeling van het gebouw. In de gangen en aula is vloerverwarming en –koeling aangebracht. De aula heeft een luchttoe- en afvoersysteem van textiele luchtslangen, die echter alleen in bedrijf komen naar behoefte.

Energieverbruik is verder geminimaliseerd door de keuze voor energiezuinige HF-verlichtingsarmaturen met regeling op basis van aanwezigheid- en daglichtdetectie. De ruimtes hebben een grote daglichttoetreding. Adviesbureau Volantis verzorgde namens ons het gehele ontwerp van de elektra-, verlichting-, data- en communicatie-installaties.

Tijdens de uitvoering hebben we tevens de opdrachtgever geassisteerd door tussentijdse controles op belangrijke momenten in de bouw en een opname met controlemetingen t.b.v. de oplevering.


Projectgegevens:

  • Opdrachtgever: Gemeente Zoetermeer
  • Architect: 9° Architecture
  • Aannemer: GB van Hoek BV
  • Oplevering: november 2010