Woonzorgcentrum Boskapel te Nijmegen

Direct naast onze kantoorlokatie realiseert woningcorporatie Standvast Wonen een nieuw woonzorggebouw dat plaats biedt aan 24 bewoners. Het gebouw is verdeeld in 4 ´vleugels´, met in iedere vleugel plaats voor 8 bewoners en een groepswoonkamer. Zorgverlener de Driestroom uit Elst neemt het gebouw begin 2014 in gebruik.

Impressie: Arch ID

Eenvoudige installaties passend binnen het budget

De installaties zijn eenvoudig van opzet: natuurlijke luchttoevoer via de kozijnroosters, mechanische luchtafzuiging in de sanitaire ruimten en verwarming door radiatoren aan de gevel. Hiermee kan een comfortabel klimaat worden gerealiseerd binnen het gestelde budget.

De afzuigventilatoren zijn niet per appartement te bedienen, maar centraal gekoppeld op een schakeling in het kantoor van de medewerkers.

Warmtapwater wordt voorzien door centraal opgestelde hoogrendements-gasboilers, met een circulerend leidingnet dat rondloopt via de centrale gang om de binnentuin.

Dakvlakken worden voorzien van sedum-begroeiing.

Energieprestatie

In de ontwerpfase maakten wij ook de EPC-berekening voor de aanvraag van de bouwvergunning. Het gebouw heeft door de vorm met binnentuin en verspringende gevels veel buitenoppervlak in verhouding tot het gebruiksoppervlak. Dit maakt het zeer moeilijk aan de EPC eisen te voldoen zonder aanvullende energiebesparende maatregelen zoals PV-panelen of warmtepompen. Door een nauwkeurige berekening, waarbij we details doorrekenen en niet uitgaan van forfaitaire waarden, is het toch gelukt aan de EPC-eis te voldoen. Daarmee sparen we investeringskosten voor onze opdrachtgever uit.


Projectgegevens:

  • Opdrachtgever: StandvastWonen
  • Architect: Arch ID Nijmegen
  • Aannemer: Kaal te Groesbeek
  • Oplevering: november 2013