Woonzorghuis Parsifal te Schoorl

In juli van dit jaar is huis Parsifal in Schoorl opgeleverd. Het woonzorg-gebouw voor 12 jongvolwassenen vormt een uitbreiding op de bestaande woonzorghuizen van de Raphaëlstichting, locatie Scorlewald. Technisch Adviesbureau Crone verzorgde het ontwerp, de contractstukken en de uitvoeringsbegeleiding van de W- en E-installaties.

Het gebouw omvat twee woongroepen met elk 6 bewoners, waarbij elke bewoner over een eigen slaapkamer beschikt met sanitaire ruimte. Op het platte dak bevinden zich 10 m2 zonnecollectoren, waarbij het verwarmde water wordt opgeslagen in een energiezuinig buffervat. Aangezien dit buffervat cv-water bevat, wordt dit door een cv-ketel eenvoudig bijverwarmd. Het gebouw wordt verwarmd met radiatoren op lage temperaturen en een weersafhankelijke regeling.

Tapwater en Legionellapreventie

Het tapwater wordt verwarmd door een spiraal die van onder naar boven door het 500-liter buffervat loopt. Een belangrijk voordeel van deze constructie, is dat er relatief weinig tapwater opgeslagen is in het vat, namelijk alleen de inhoud van de spiraal. Dit draagt bij aan een Legionellaveilige situatie. Als aanvulling vindt thermische desinfectie plaats, waarbij de regelaar echter zo is ingesteld, dat dit alléén plaatsvindt wanneer het vat langer dan een week niet voldoende warm (>60°C) is geweest. Dit bespaart – zeker in de zomermaanden – veel energie ten opzichte van een regeling die iedere week automatisch desinfecteert.

Niet over 1 nacht ijs

De ventilatie is bewust eenvoudig en natuurlijk gehouden. Dit resulteert in een luchttoevoer, die rechtstreeks van buiten komt, via kozijnroosters in de zit-slaapkamers. Vanuit de slaapkamers stroomt de lucht dan over naar de badkamer en vanaf daar vindt natuurlijke luchtafvoer plaats via pijpen door het dak. Deze ventilatievorm wordt in Nederland ten onrechte weinig toegepast. TA Crone is waarschijnlijk het enige adviesbureau die deze oplossing aandurft.
Daarbij gaan we vanzelfsprekend niet over één nacht ijs. Wij houden rekening met de eisen die de NPR1088 stelt aan natuurlijke luchtafvoer. Kanalen mogen niet te lang zijn en niet te veel bochten bevatten. Daarnaast speelt het weer een rol: bij warm, windstil weer is er nauwelijks sprake van afvoer. Een te openen raam is dan voor de bewoner prettig. Dit zijn aspecten waar de opdrachtgever zich bewust van dient te zijn. In dit project sluit deze “ventilatorloze-ventilatie” echter geheel aan bij de antroposofische overtuiging van de Raphaëlstichting.